ردیاب جعلی PLX رامین دیونه

ردیاب جعلی PLX رامین دیونه

رامین دیوانه ردیاب جعلی PLX رامین دیونه شرکت جویندگان آشغال با آشغال یاب های عجیب و غریب
معرفی میکنم
دستگاه دو روز پیش از تنور در آمده ی رامین دیوانه
این رامین کیخسروی واقعا دیوانه هستش
هر باری که از خواب بیدار میشود  یه اسم جدید روی دستگاه خودساز و من دراوردی خودش میگذارد
وقتی میگم رامین دیونه یعنی همون شرکت جویندگان آسیا
شرکت جویندگان اسیا از ۲۰ سال پیش سر مردم بدبخت کلاه گذاشته تا الات که دارد به مردم ردیاب تصویری میفروشد

ردیاب جعلی PLX رامین دیونه
کلاهبرداری رامین دیوانه با ردیاب جعلی PLX رامین دیونه

دقت کنید

ردیاب تصویرری
یعنی دستگاه فلزیاب آنتنی که میفروشد تصویر هم میگیرد که از عجایب دنیا علم و فناوری میباشد
ببینید  ردیاب جعلی PLX رامین دیونه
خیلی ساده بگویم
جنگندهای امریکایی بزرگترین و جدید ترین تکنولوزی در زمینه رادار و بحث آنتن رو دارند
در جنگندهای امریکایی شما میتوانید با ارسال و در یافت امواج رادیویی خاصی که تولید انتن را فقط
در جنگندها و رادار گریز ها و پدافند ها میبینیم انجام میشود و جزو گرانترین تکنولوزی ها محسوب میشود
در این جنگندها با این امکانات پیشرفته فقط ما میتوانید هدف را نقطه ببینیم و نه تصویری داشته باشیم
حالا که رادار ربطی به آنتنی های رامین دیوانه ندارد

ردیاب جعلی PLX رامین دیونه
ردیاب جعلی PLX رامین دیونه ردیاب جعلی و اسکنر جعلی plx1110

دستگاه های آنتنی رامین دیوانه را اگر با یک اسیلسکوپ اندازه گیری کنیم هیچ فرکانس خروجی و یا
ورودی بر سر آنتهای آن نیست و این نامرد بی وجوا ۲۰ سال هست که بر سر مردم بدبخت این کلاه بزرگ را میگذارد میراژ
این شیاد بی شرف چند کار گر بی شرف تر از خودش به عنوان مشاور دارد که همه فروشندهای تهران
و شهرستان را خراب میکنند و سیستم های جعلی خودشان را برتر میدانند که غافل از ان هستند
که مردم با سواد شده اند و خوب را از بد تشخیص خواهند داد

شگرد کلاهبرداری جویندگان آسیا  این ششیاد به این صورت هست که وقتی کسی برای خرید به این شیادان زنگ میزند
این شیادان یعنی کارگران رامین دیوانه
دستگاه های شرکت های دیگر را تخریب کرده و دستگاهی خودشان را تعریف میکنند

معرفی بعدی کلاهبرداری فلزیاب  این شیاد در انتظار باشید
نکته جالب  و قابل توجه

خودشان آنتنی میفروشند و از بدترین تولیدات فلزیاب است اثلا فلزیاب نیست اصلا ردیاب نیست اصلا هیچ کاری انجام نمیدهد
دوستان عزیز
ردیاب جعلی PLX رامین دیونه
توجه کنید برای خرید از این پدر سوخته ها باید تست در بیرون از محل خودشان انجام دهید
این بی شرف ها مشتری را به دفتر کشیده و دوره میکنند و بعد از شولغ کردن محل
آنها را به زور و زبان بازی خام کرده و سیستم دست ساز جعلی را به آنها میفروشند
دقت کنید این بی شرف ها اصلا سواد هم ندارند
بر یک دروغی خودشان باور بسته اند و ان دروغ را با یقین به شما تحمیل خواهند کرد

فروشنده نعشه باز جویندگان آسیا
کلاهبرداری تا این حد ادم نعشه باز رو بیار برای جذب مشتری های نعشه باز فلزیاب

این شیاد رامین دیوانه از هیج کاری عبا ندارد
این نامرد بسیار نامرد میباشد و بر شریکان خود رحم نکرد
نمونه دیگر اثبات این کلاهبردار ها اسامی دستگاهایشان میباشد

این رامین کیخسروی معروف به رامین دیوانه هر روز یک اسم بر روی دستگاهای
خود میگذارد و هر روز شکل دستگاهای خودش را عوض میکند  چرا
به خاطر این که وقتی چند عدد از این سیستم میفروشد  باعث شکایت میشود و دیگر نمیتواند  همان سیستم را بفروشد و اسم ان سیستم تخریب شده
این رامین دیوانه خیلی در کلاهبرداری مهارت دارد مواظب این شیاد باشید
هرگز به آدرس این دیوانه در تهران تهرانپاس قنات کوثر خیابان ۲۱۳ غربی نروید

هر جا سخن از فلزیاب جویندگان آسیا شد بدانید که به شما فرو خواهد شد

دیوانه چند تا جعبه رو بهم وصل کرده اسمش رو گذاشته ویراز
فکر کنم وقتی سیخ های بافور رو ویراز میداده رو تریاک اسم میراز یادش افتاد باشد
عجب جنسی دارید اقای دانشمند رامین دیوانه

 

افزودن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.