کلاهبرداری علوی بیشرفGEX 14000

کلاهبرداری علوی بیشرفGEX 14000

کلاهبرداری علوی بیشرفGEX 14000 در تهران  محله ی تهرانپارس
مواظب این شیاد و شریکانش باشید چند دفتر در محله های مختلف تهران دایر برکلاهبرداری فلزیاب کرده اند
سید علوی بیشرف از کلاهبرداران بزرگ میباشد و با فروش جعلی سیستم های اصلی سر مردم بد بخت کلاه میگذارد
سیستم جعلی gtr sonic و سیستم جعلی gex 8500 ,
و اخیرا بعد از لو رفتن کلاهبرداری gex 8500سیستم gex 14000 را رو کرده مواظب این کلاهبردار باشید

کلاهبرداری gex14000علوی بیشرف
کلاهبرداری gex14000علوی بیشرف توسط بزرگترین دزد ایران

رامین علوی معروف به همستر شیاد این نامرد فقط میتونم بگم یک بی شرف به تمام معناست مواظب این شیاد باشید
دستان عزیز فریب حرف ها و زبان چرب این شیاد را نخورید
دفتر این کلاهبرداران فلزیاب در تهران پارس میباشد
هرگز به سمت تهران پارس برای خرید فلزیاب نروید
مواظب شیادان و کلاهبردارن فلزیاب باشید
هزار ران بار به شما گفته ام بدون تست در زمین به دست خودتان فلزیاب نخرید
اطلا فلزیاب نخرید و برای خرید هم اگر مجبور شدید حتما حتما با تست در زمنین بخردی
فرید امسال رامین علوی و دیگر شیادان فلزیاب را نخورید

فلزیاب وسیله‌ای است که برای پیدا کردن اجسام فلزی مخفی یا گم شده درون زمین، دیوار یا اجسام دیگر به کار گرفته می‌شود.

دستگاه فلزیاب‌ها میدان مغناطیسی را در اطراف دیسک جستجوگر خود ایجاد می‌کنند.
زمانی که جسم فلزی در محدوده میدان مغناطیسی قرار بگیرد شدت میدان مغناطیسی تغییر کرده
و دستگاه فلزیاب با این تغییرات متوجه وجود فلز در اطراف دیسک خود خواهد شد و آن را آشکار و اطلاع می‌دهد.
هر چقدر شدت میدان مغناطیسی تولید شده توسط دستگاه بیشتر باشند عمق کشف فلز بیشتر خواهد بود
. عمق کاوش توسط فلزیاب با توجه به اندازه، شکل و جنس فلز تغییر می‌کند کمتر یا بیشتر می‌شود.

2 دیدگاه

افزودن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.